Vei og trafikkTidliger var det fire forvaltningsnivåer for veiene i kommunen. Men fra 1/1-2010 (se forvaltingsreformen) er alle riksveier i kommunen blitt fylkesveier og eies nå av Vestfold Fylkeskommune.

Nye fylkesveier: Andebuveien, Høyjordveien, Sjueveien, Nesveien, Dalsroaveien, Vestre Andebu vei og Kodalveien.

Eks. fylkesveier: Trollsåsveien, Svartsrødveien, Lefsrødveien, Hvitsteinveien, Liverødveien, Daleneveien, Halumveien, Håskenveien og Skjelbredveien 

Kommunale veier: De fleste veiene i boligfeltene, samt Askjemveien, Lakskjønnveien, Nøklegårdsveien og Hålandveien.

Private veier: bl.a. avkjørsler, gårdsveier mv.

Fylkesveier forvaltes av Statens vegvesen Region sør, tlf. 815 49 000.

Henvendelser om feil og mangler ved veinettet, rettes til vedkommende veiholder.

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom