Vann og avløpKommunen leverer tjenster innenfor vann og avløp til tettbygde strøk i kommunens 3 sogn, Høyjord, Kodal og Andebu. Dette inkl. 2 mindre anlegg, ett på Tolsrød i Vestre Andebu og ett på Hvitstein i Vestre Kodal.

Pr. februar 2009 er det omtrent 1 250 boliger tilknyttet vann og 1 350 boliger tilknyttet kloakk.

Det er totalt anlagt ca. 76km med kommunale vann og kloakkledninger.
I tillegg kommer overvannsledninger.

Vann:
Kommunens vannforsyning er hovedsaklig basert på grunnvann. Det er egne vannverk i Høyjord og Andebu med høydebasseng, som også fungerer som brannvannsreserve.

For abonnenter i Kodal sentrum kommer vannet fra Farrisvannet i Larvik, via ledningsnettet i Sandefjord kommune. Vestfold Interkommunale vannverk (VIV) er ansvarlig vannverk og vannbehandling skjer på VIVs anlegg  i Larvik.

I tillegg er det mindre kommunale vannverk på Tolsrød i Vestre Andebu og Hvitstein i Vestre Kodal. 

Det er totalt anlagt ca. 39,5km kommunale vannledninger.

Kloakk:
Kommunen har 3 store kloakkrenseanlegg for tettstedene i Høyjord, Kodal og Andebu, samt mindre anlegg på Tolsrød og Hvitstein. Alle anleggene har mekanisk, biologisk og kjemisk rensing.

Det er totalt anlagt ca. 36km kommunale kloakkledninger, samt tilsvarende med overvannsledninger.

Vaktberedskap vann og avløp:
Kommunen har vakt som rykker ut ved feil og mangler på det offentlige vann- og avløpsnettet utenom arbeidstid og i helger.
Feil meldes til vakttelefon 91 19 19 06 utenom arbeidstid.

Se også:
Abonnementsvilkår (private stikkledninger tilknyttet kommunalt nett)
Bestemmelser om bruk av vannmåler
Gravemelding (under private stikkledninger)
Private avløpsanlegg (med septiktank, tett tank, minirenseanlegg mv.)

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom