Vann, avløp og renovasjonVann og avløp:
Kommunen leverer tjenster innenfor vann og avløp til tettbygde strøk i kommunens 3 sogn, Høyjord, Kodal og Andebu. Pr. februar 2009 er antall boliger tilknyttet vann og kloakk på hhv. 1 250 og 1 350.  

Det er totalt anlagt ca. 76km med kommunale vann og kloakkledninger. I tillegg kommer overvannsledninger.

Vaktberedskap vann og avløp
Kommunen har vakt som rykker ut ved feil og mangler på det offentlige vann- og avløpsnettet utenom arbeidstid og i helger.
Feil meldes til vakttelefon 91 19 19 06 utenom arbeidstid. 

Renovasjon:
Det er tvungen renovasjon for alle eiendommer med husholdningsavfall i kommunen. Vestfold avfall og ressurs as (Vesar) administrerer renovasjonsordningen for kommunen.

Det er virksomhet teknisk ved avdeling tekniske anlegg, som har ansvar for disse tjenestene.

 

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom