Nødvendige vedleggLønnsslipp, trygdeytelser, kontoutskrift, bostøtte, kopi av selvangivelse, likningsattest, husleieavtale, strøm, renter/avdrag og ellers relevant dokumentasjon av betydning for søknaden.

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom