TaushetspliktTaushetsplikt Alle i sosialtjenesten har taushetsplikt, søkers underskrift gir imidlertidig fullmakt til å innhente opplysninger fra andre offentlige etater for vurdering av søknaden. Det kan ofte være nødvendig å samarbeide med andre for å finne den beste løsningen i en situasjon.

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom