Hvem kan få tjenesten?Personer som ikke kan sørge for sitt livsopphold seg gjennom arbeid, eller har rett til andre økonomiske stønader/trygder.

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom