NAV AndebuNAV Andebu har kontorer i  2. etg. i det nyeste bygget i Andebu sentrum.

Tjenester i NAV Andebu er:

  • Trygdeytelser
  • Arbeids- og attføringstjenester
  • Økonomisk sosialhjelp
  • Gjeldsrådgiving
  • Flyktningetjenester

Kontaktinformasjon
Leder NAV Andebu er Mona Møller. 
Telefon:  33 51 36 10
Adresse: NAV Andebu, Postboks 130, 3162 Andebu
Epost:  nav.andebu@nav.no
   
Åpningstid: 
0900 - 1500 

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom