Gjeldsrådgiving/økonomisk rådgivingGjeldsrådgivning

Hoper regningene seg opp på grunn av økonomiske problemer, kan du få time hos gjeldsrådgiver på soialkontoret.

 • Kan hjelpe med å:
 •  kontakte kreditorer, inkassobyråer, namsmenn, banker, advokater m.fl.
 • vurdere løsninger for å få økt inntektene og redusere utgiftene
 • vurdere om det å selge eller pantsette formue kan få gjelden redusert- lage kreditorliste og budsjett
 •  gi råd og veiledning ved arv og skifte

Rådgivningen kan føre til:

 • akkordløsning, refinansiering, ettergivelse eller at nedbetalingsavtaler blir endret
 • utenrettslige gjeldsordning
 • at trekk i lønn / trygd blir redusert eller stoppet
 • supplerende sosialhjelp
 •  at du bør søke namsmannen om rettslig gjeldsordning
 • Ingen ventetid. Tjenesten er gratis.
 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom