Gjeldsrådgiving/økonomisk rådgivingGjeldsrådgivning

Hoper regningene seg opp på grunn av økonomiske problemer, kan du få time hos gjeldsrådgiver på soialkontoret.

  • Kan hjelpe med å:
  •  kontakte kreditorer, inkassobyråer, namsmenn, banker, advokater m.fl.
  • vurdere løsninger for å få økt inntektene og redusere utgiftene
  • vurdere om det å selge eller pantsette formue kan få gjelden redusert- lage kreditorliste og budsjett
  •  gi råd og veiledning ved arv og skifte

Rådgivningen kan føre til:

  • akkordløsning, refinansiering, ettergivelse eller at nedbetalingsavtaler blir endret
  • utenrettslige gjeldsordning
  • at trekk i lønn / trygd blir redusert eller stoppet
  •  at du bør søke namsmannen om rettslig gjeldsordning

Ingen ventetid. Tjenesten er gratis.

Ring 800gjeld - økonomirådstelefonen i NAV.  Her får du enkle råd og hjelp til selvhjelp.

800GJELD

Tjenesten har åpningstid på hverdager, fra kl. 09.00-15.00.
Telefonnummeret er 800 45 353, som tilsvarer 800G-J-E-L-D på telefontastaturet.

Det er gratis for brukeren fra fasttelefon, og brukere som ringer fra mobiltelefon, blir tilbudt å bli oppringt fra oss.

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom