Skolefritidsordningen (SFO)Andebu kommune har skolefritidsordning (SFO) på hver skole:

SFO Andebu skole

SFO Høyjord skole

SFO Kodal skole

SFO har sommerstengt i ukene 28 - 31.

SFO er et tilbud til elever i 1. – 4. trinn. Funksjonshemmede / barn med spesielle behov kan få SFO-tilbud også i 5. – 7. trinn. 
Søknad sendes via kommunens elektronsiske søknadssenter.

 
Ved oppsigelse/endring av plass, er det en måneds oppsigelse (dato til dato) fra skriftlig melding er mottatt på SFO. Skjema for endring finner du her - skjemaet  må skrives ut og leveres til SFO-leder.

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom