AnsatteAnsatte ved Kodal skole, skoleåret 2016-17
Administrasjon  
Anette Andal Virksomhetsleder
Kathrine Andersen Ranberg Inspektør
Berit Fevang Eriksen Sekretær
Lærere  
Elisabeth Enger Lund Kontaktlærer 2. trinn
Heidi Jenssen Kontaktlærer 3. trinn
Synnøve Aashildrød Kontaktlærer 2. trinn
Aud Bjørnetun Faglærer
Magnus Struve Kontaktlærer 6.trinn
Geir Wike Faglærer
Anne Bjørvik Kontaktlærer 4.trinn


Heidi Sandbekk Kontaktlærer 5. trinn
Lars-Erik Brekke
Kim Ivar Aronsen Kontaktlærer 6. trinn


Gry A. Bøe Kontaktlærer 5. trinn
Elin Nodland Kontaktlærer 1. trinn
Lars Eriksen Fevang
Tanja Ringdal Kontaktlærer i 6. trinn
Espen Jørgensen Kontaktlærer 4. trinn
Jeanette Rørvik Kontaktlærer 2. trinn
   
Assistenter og lærlinger  
Liv Unni Edvardsen Assistent skole 4. trinn
Ann Erika Abrahamsen Assistent skole 3. trinn


Berit Gallis Riis Assistent skole 3. trinn
Gunn Trevland Assistent skole 7. trinn
Berit Gåsholdt Assistent 2. og 6. trinn
Renate Heia Viken Assistent 1., 4. og 6. trinn
   
SFO  
 

Stine Møller

Tone Styrvold

Leder SFO

Assistent

Tone Mørk Assistent
Rebecka Lauritzen Assistent
Mette Eigås Assistent
Anita Vardenær Abrahamsen Assistent
 Astrid Helene Snygg Riis Permisjon
Vaktmester og renholdere  
Tom Moland Vaktmester
Mette Oftedal Harholdt Renholder
Birgit Sande Renholder
   
 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom