AnsatteAnsatte ved Kodal skole, skoleåret 2012-2013
Administrasjon
Tone Langerud Virksomhetsleder
Geir Wike Inspektør, timelærer 6. og 7. trinn
Berit Fevang Eriksen Sekretær
Lærere
Elisabeth Enger Lund Kontaktlærer 1. trinn
Heidi Jenssen Kontaktlærer 1. trinn
Synnøve Aashildrød Kontaktlærer 2. trinn
Aud Bjørnetun Faglærer 3. og 6. trinn
Ingrid Ljosland Kontaktlærer 6. trinn
Kathrine Ranberg Kontaktlærer 2. trinn
Anne Bjørvik Kontaktlærer 7. trinn
Inger Lise Haugen Faglærer i 1. og 2. trinn
Heidi Sandbekk kontaktlærer 5. trinn
Lars-Erik Brekke Faglærer 5. og 7. trinn
Kim Ivar Aronsen Kontaktlærer 4. trinn
Janne Nomme Kontaktlærer i 7. trinn
Gry A. Bøe Kontaktlærer 3. trinn
Elin Nodland Kontaktlærer 3. trinn
Vibeke Holth Spesped-koordinator
Tanja Ringdal Kontaktlærer i 4. klasse
Espen Jørgensen Kontaktlærer 6. trinn, faglærer 3. og 7. trinn
Jeanette Rørvik Kontaktlærer 5. trinn
Assistenter og lærlinger
Liv Unni Edvardsen Assistent skole 3. trinn
Ann Erika Abrahamsen Assistent skole 3. trinn
Venke Halvorsen Assistent skole . trinn
Berit Gallis Riis Assistent skole 2. trinn
Gunn Trevland Assistent skole 6. trinn
Berit Gåsholdt Assistent . 1. og 5. trinn
Renate Heia Viken Assistent 1., 3. og 6. trinn
SFO
Astrid Helene Snygg Riis Leder
Tone Styrvold Assistent
Tone Mørk Assistent
Rebecka Lauritzen Assistent
Mette Eigås Assistent
Vaktmester og renholdere
Tom Moland Vaktmester
Mette Oftedal Harholdt Renholder
Birgit Sande Renholder
 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom