FAU


Hei og velkommen til FAU (Foreldrenes ArbeidsUtvalg) ved Kodal skole.

 

Vi som sitter i FAU er alle foreldrene ved Kodal skole sine representanter,

og vår jobb er å sikre foreldremedvirkning og ha medansvar for at elevenes

læringsmiljø er trygt og godt, gjennom et godt samarbeid med skolen og SFO.

 

Vil du vite mer om FAU-arbeid og samarbeid skole/hjem? Gå inn på www.fug.no


 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom