7. TRINN 

                                        VELKOMMEN TIL OSS!

I høyre marg kan du logge deg på Fronter med klassens innloggingsnavn og passord. Da vil du få adgang til ukebrev, ukeplan og halvårsplan for klassen. Kanskje finner du også nyhetsreportasjer som i tekst og bilder viser prosjekter klassen arbeider med.

I høyre marg kan du også hente oversikt over Skoleruta, Timer og friminutt samt Tester og prøver.

På denne sida vil du også finne oversikt over hvilke personer som jobber i klassen, navn på klassekontakter og fra 4. trinn også navn på elevrådsrepresentanter.

FUNKSJON NAVN
Kontaktlærer  Turid Fevang
Støttelærer  Rolf Karlsen
Engelsk, Musikk  Terje Elverum
Matematikk, Naturfag  Ann Christell Stålerød
Gym  Lene Veland
Assistent  Tove Lima
Elevrådsrepresentant  Madicken Widlund Sulutvedt
Elevrådsrepresentant  Fabian Renè Sopp
Klassekontakt  Karin Siebenlist
Klassekontakt  Merete Olafsen (FAU)

Gå til "Ansatte" for å sende e-post...
 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom