4. TRINN VELKOMMEN TIL OSS!

I høyre marg kan du logge deg på Fronter med klassens innloggingsnavn og passord. Da vil du få adgang til ukebrev, ukeplan og halvårsplan for klassen. Kanskje finner du også nyhetsreportasjer som i tekst og bilder viser prosjekter klassen arbeider med.

I høyre marg kan du også hente oversikt over Skoleruta, Timer og friminutt samt Tester og prøver.

På denne sida vil du også finne oversikt over hvilke personer som jobber i klassen, navn på klassekontakter og navn på elevrådsrepresentanter.

FUNKSJON NAVN
 Kontaktlærer  Martin Monen
 Fag- og støttelærer

 Linda Bentzen Horntvedt
 Terje Elverum
 Terje Engmann

 Assistent  Lillian Birkeland Holmen
 Elevrådsrepresentant  Victoria
 Elevrådsrepresentant  Mats
 Klassekontakt  
 Klassekontakt  


Gå til "Ansatte" for å sende e-post...

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom