3. TRINNVELKOMMEN TIL OSS!

I høyre marg kan du logge deg på Fronter med klassens innloggingsnavn og passord. Da vil du få adgang til ukebrev, ukeplan og halvårsplan for klassen. Kanskje finner du også nyhetsreportasjer som i tekst og bilder viser prosjekter klassen arbeider med.

I høyre marg kan du også hente oversikt over Skoleruta, Timer og friminutt samt Tester og prøver.

På denne sida vil du også finne oversikt over hvilke personer som jobber i klassen, navn på klassekontakter og fra 4. trinn også navn på elevrådsrepresentanter.

FUNKSJON NAVN
Kontaktlærer  Karoline Pedersen          
Støttelærere  Sigrun Fiskå
Musikk  Terje S. Elverum
Elevrådsrepresentant  Aurora Flannum
Klassekontakt  Tone Gran
Klassekontakt  Kjetil Myhre (FAU)

Gå til "Ansatte" for å sende e-post...
 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom