LOKALHISTORIEgammelt bilde gammelt bilde bilde av Høyjord stavkirke


Som et ledd i arbeidet med lokalhistorie ved skolen vår har vi utarbeidet undervisdningsopplegg som vi tror kan være av interesse for mange i bygda vår. Kos dere med disse smakebitene, og ta gjerne kontakt med skolen dersom dere ønsker å bidra med stoff eller ønsker flere detaljer.
I høyre marg har vi lagt inn adresser som vi tror kan være til glede for dere som er interessert i bygdas lokalhistorie.

Hilsen Yngvar Sulutvedt, Oddbjørn Ottersen og Rolf Karlsen


HØYJORD STAVKIRKE
Yngvar Sulutvedt har tidligere laget  en "undervisningspakke" om Høyjord stavkirke bestående av faktaopplysninger bl.a. med en lysbildeserie som viser detaljer fra kirken.  I et intervju med Ole Bøen forteller Ole Bøen om restaureringa av kirken. Det er også utarbeidet oppgaver og en lysbildeserie til opplegget. Bildene er tatt av Øyvind Skard (tidligere elev ved skolen)
Høyjord stavkirke PDF

SETERLIV - ODDBJØRN OTTERSEN HAR INTERVJUET BERTHA STÅLERØD
Oddbjørn Ottersen har skrevet ned et intervju han hadde med Bertha Stålerød som var budeie på Trolldalssetra 1925 - 1929. Hun forteller om størhuset, arbeidet på setra med melking, separering, kjerning av smør, prim, tur til bygda, høyonna.
Seterliv PDF

LANDHANDEL FØR I TIDA
Oddbjørn Ottersen har skrevet ned et intervju han hadde med Maren Eriksen i 1979 der hun forteller om Landhandel før i tida, bl.a. kan vi lese om vareutvalget den gang, kreditt, bytte av varer, åpningstider, lønn og ferier.
Landhandel PDF

UTVANDRINGA TIL AMERIKA
I et intervju med Oddbjørn Ottersen forteller Wilhelm Bergh om Hvorfor de reiste, avskjed med hjemmet, overfarten, ankomst New York, togreisen til Wisconsin, arbeid og fritid, skikker, språk og høytider, 17. mai, sang og musikk, litt om indianerne, på farm i Dakota.
Utvandringa til Amerika PDF     Oppgave- og svarark PDF     Fasit PDF

"ETTER FJØSTID" MED KRISTIAN LAKSKJØNN
Oddbjørn Ottersen og Rolf Karlsen har i samarbeid med Kristian Lakskjønn laget en kassett der det på A-siden presenteres 12 av Kristians sanger. Teksten til en av sangene, "Vår i bygda", har vi lagt ut på hjemmesida vår.
B-siden inneholder små stubber fra fra bygda vår som "Bytur", "Reising før og nå", "Fløting på elva".


 


 

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom