"DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN"bilde av aktivitet ved Høyjord skole 

 barn og voksne ved Høyjord skole utekjøkken

 Vi kikker på ting i mikroskop

Høyjord skole ligger fint til ”midt i naturen”, og nå vil vi gjerne ha med oss hele skolen på et større forskningsprosjekt.

Vi har derfor laget et  tverrfaglig aldersblandet undervisningsopplegg som involverer hele skolen vår. Hovedinnholdet i opplegget er elevenes utforskning av livet i ved og på  Ilestadvannet, innsjøen som ligger  ”et steinkast ” fra skolen.

Målet vårt er å stimulere alle elever til økt bruk av naturen, til rekreasjon og matauk, samt å lære om artene som har sitt tilhold i de aktuelle biotopene. Vi ønsker også at elevene skal oppdage at i naturen ”henger alt sammen”, og at vi også er en del av dette samspillet på godt og vondt.

Vi må her få takke alle grunneiere i området for at de alltid møter oss med velvilje og et hyggelig "ja" som svar på våre henvendelser.
En spesiell takk til Dag Medhammer som har lagt det så flott til rette ved Ilestadvannet, og til Martin Sommerstad som lar oss bruke både garasje og "hagestue" til oppleggene våre.

Bakgrunn for prosjektet
Undervisningsopplegget - Ilestadvannet - et klasserom i nærmiljøet
"Flyttet klasserommet ut" Se Tønsbergs Blad
Se bilder fra vårens opplegg
Se bilder fra høstens opplegg
"Den naturlige skolesekken"
  

 

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom