ANSATTEBilde av de ansatte ved Høyjord skole

FUNKSJON

NAVN

Rektor

Kjell Are Myrnes

Inspektør, kont.lærer elevråd

Ann Christell Stålerød
Leder SFO Lene Veland

Sekretær

Vigdis Prøytz

Vaktmester

Tom Moland

 

Kontaktærer 1. trinn

Turid Merete Fevang

Kontaktlærer 2. trinn

Elin Margrethe Bergene

Kontaktlærer 3. trinn

Martin Monen

Kontaktlærer 4. trinn

Karoline Pedersen

Kontaktlærer 5. trinn

Christine Skjold Sørensen

Kontaktlærer 6. trinn

Linda Bentzen Horntvedt

Kontaktlærer 7. trinn

Benedicte Larsen


 

Faglærer Sigrun Fiskå
   
Faglærer Terje Engmann
Musikklærer og sosialærer Terje Severin A. Elverum
Faglærer  
Bibliotekansvarlig

Turid Fevang


Fagarbeider skole / SFO Unni Kjærås
Assistent skole / SFO Tove Myklebust Lima
Fagarbeider SFO Bengt Kenneth Ivarsson
Assistent skole / SFO Lillian Birkeland Holmen

Renholder Carina Kihle
Renholder Lillian Lyngdal
   

 

Logg inn Outlook Web access

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom