Trivselsledere


Trivselsprogrammet er et program for økt aktivitet i friminuttene. Programmet skal supplere skolens øvrige arbeid mot mobbing, og økt aktivitet og trivsel. I tillegg til å øke aktivitetsnivået, skal de valgte trivselslederne jobbe for å inkludere alle elevene i leken, slik at ingen går alene. Trivselslederne sendes på kurs i aktivitets- og trivselsledelse. Trivselsprogrammet er ikke et anti mobbe program. Mer informasjon finner du på www.trivselsleder.no

For skoleåret 2013 - 2014 er det representanter og vararepresentanter i elevrådet som er trivselsledere ved skolen.

Trivselsledere for Andebu ungdomsskole  2012 - 2013

· skal være inkluderende

· skal få med medelever på aktiviteter og spill · bærer synlige ”kapteinsbind”

· melder i fra om mobbing. Di har et spesielt mandat for å gjøre dette siden de er valgt av medelever

 · tar seg spesielt av dem som går alene

 

8A x 9A x 10A x
x x x
x x x
8B x 9B x 10B x
x x x
x x
8C x 9C x 10C x
x x x
x x
x
 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom