Trivselsprogrammet


Skolen er ikke lenger deltaker i trivselsprogrammet "Trivselsleder". Elevrådet ved skolen utfordres til å være pådrivere for at elevene kan være aktive i friminuttene. Skolen har mye utstyr og gode anlegg som er tilrettelagt for fysisk aktivitet.

 

 

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom