Skolemiljøutvalg


Skolemiljøutvalget ved Andebu ungdomsskole 2016 - 2017

Leder:

Nestleder:

  Representanter. Vararepresentanter.
Foreldrerådets arbeidsutvalg Bente Grinde 

Helge Holdhus

 

Jan Olav Stein

 
  Brita H. Larsen  
     
Lærere

Siri Hauge Fevik

 
 

Jorun Fjellanger

 
     
Andre ansatte Nina Auglend  
     
Rektor Erik Rune Hagen Bjørn Gurijordet
     
Politisk valgt Laila Røsholt Rød  
     
Elevrådet

Benedicte Eriksen

Joachim A. Engelstad Gjersøe
 

Hanna Marie Longva Stavdal

 
  Ingeborg Haugan Gebeche  
     
 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom