JegerprøvenHvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs må du avlegge en teoretisk eksamen som avholdes av kommunen.

Målgruppe:
Personer som er 14 år eller eldre og som ønsker å drive jakt eller fangst.

Kriterier:
Jegerprøven kan avlegges av alle som er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Her kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for.)

Behandling:
Kommunen sender eksamensbesvarelsene til Jegerregisteret.
Kommunen skriver ut bevis for avlagt jegerprøve når du har fullført obligatorisk kurs og bestått skriftlig eksamen.

Klage:
Du kan ikke klage på ikke-bestått eksamen. Du kan gå opp til ny eksamen uten å betale ekstra eksamensavgift.

Veiledning:
Kommunen arrangerer skriftlig eksamen etter forespørsel fra Andebu Jeger & Fisk. Dette annonseres i lokalavisen. Andebu Jeger & Fisk har oversikt over eksamensdatoene.

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom