Utmark, vilt og fiskeKommunen er lokal viltmyndighet. Ansvaret for viltforvaltningen er lagt til viksomhet teknisk. 
Arbeidsoppgaver: Forvaltning av alt vilt i henhold til viltlovens bestemmelser. Dette innebærer bl.a godkjenning av jaktvald for hjortevilt, tildeling av fellingstillatelser, skadefellingstillatelser, vurdering/overvåkning av viltstammenes størrelse, skader, beitepress m.m., informasjon til rettighetshavere og jegere i forhold til utøvelse av jakt og forvaltning.

Jakt og fiske

Fellingstillatelse

Jegerprøven

Skadet vilt og dødt vilt

Feltskjema fallvilt

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom