Den Kulturelle SpaserstokkenMålet med Den Kulturelle Spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til de eldre
  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt og innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk
  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

 (Kulturdepartementet)

Programmet for Den Kulturelle Spaserstokken i Andebu utarbeides i samarbeid med Hof, Holmestrand og Re kommuner. Satsningsområder for 2016 er:

Tur til Kultur; arrangerte turer til kulturbegivenheter, museer og kulturinstitusjonerer

Oaser; små kulturinnslag, konserter og forestillinger på sykehjem eller eldresenter

Omsorgssang; Prosjektet retter seg mot beboere på sykehjemmet med særlig vekt på demente.

Last ned programmet for høsten 2016 under les mer. Programmet fås i papirformat ved henvendelse til kulturkontoret, Andebu sykehjem og på Andebu bibliotek. 

Den Kulturelle Spaserstokken er de eldres versjon av Den Kulturelle Skolesekken.

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom