Kultur, idrett og fritidVirksomhet kultur består av tre enheter: kulturadministrasjon, bibliotek og kulturskole. Virksomhetens arbeid er i hovedsak knyttet til tilbud til barn og unge. De ansatte har et utstrakt samarbeid med frivillige lag, lokale skoler og ulike profesjonelle kulturinstitusjoner.

Virksomheten har 11 ansatte fordelt på 5,5 årsverk.

Ansvarsområder:
Kulturadministrasjon:
 - administrasjon, tilskudd, spillemidler, friluftsliv, kulturvern kulturpris, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken og Ungdommens Kulturmønstring (UKM).

Kulturskole:
 - undervisning

Bibliotek:
- utlån, informasjon, nettsøk og Lorens Berg-stiftelsen.

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom