Psykisk helsetjenesteVelkommen til psykisk helsetjeneste i Andebu! Vi holder til på Familiesenteret som ligger i Andebu sentrum, rett syd for herredshuset.

Psykiske vanskeligheter rammer flere enn de fleste er klar over. Noen kan være usikre på om de skal be om hjelp. Dreier det seg om en psykisk lidelse eller er det en naturlig reaksjon på livsbelastninger? Av og til har en det så vondt at en trenger hjelo til å rydde opp i vanskelighetene. Dette gjelder for voksne og for barn.

Psykisk helsetjeneste består av 7 personer:

Leder psykisk helsetjeneste barn/voksne og rustjeneste:
Psykisk helsearbeider for voksne:
Psykisk helsearbeider for voksne: Tor Tallaksen
Psykisk helsearbeider for voksne/ruskonsulent: Bente Charlotte Gausen
Psykisk helsearbeider ungdom/voksne:  

Boveileder: Roar Sølversen
Psykisk helsearbeider/familieveileder: Brit Lønmo
Se mer informasjon om psykisk helse:

www.psykisk.no

www.ung.no

www.fylkesmannen.no

www.psykiskhelse.no

www.mentalhelse.no

www.hjelptilhjelp.no

www.barnsbeste.no

Nettside Tourette

Hjelpetelefoner og nettsteder for barn/unge, voksne og pårørende:

 • Røde Kors hjelpetelefon for barn og ungdom 800 33 321
 • Arbeidslivstelefonen 815 44 544
 • Kirkens SOS 815 33 300
 • Amathea (gratis veiledning om graviditet, abort, seksualitet og prevensjon)  815 32 005
 • Barneombudets kontor 22 99 39 50 - www.barneombudet.no
 • Barnevernvakten (Andebu, Nøtterøy, Re, Stokke, Tjøme og Tønsberg) 33 31 02 03
 • Rus telefon 08588
 • Hjelpelinje for spilleavhengige 800 800 40
 • ROS-rådgivning om spiseforstyrrelser 55 32 62 60 (dagtid)
 • Angsttelefonen 22 22 35 30
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) 0 - 18 år 32 86 15 00
 • Homofiles undomstelefon (18 - 22 minus lørdag) 810 00 277

Lover og retningslinger, brosjyrer, kart o.l.   Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. 

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom