EiendomsforvaltningForvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av de kommunale bygg og eiendommene.

Ansvaret er tillagt avdelingen for areal, bygg og eiendom (ABE)

Andebu kommunes eiendomsportefølje utgjør til sammen 31696 kvm.
Bygg med kloakkrenseanlegg og vann er ikke inkludert.

Eiendomsforvaltningen inkluderer:

  • prosjektledelse av alle nybygg- og vedlikeholdsarbeider
  • planlegging og bygging av nye formålsbygg
  • drift og vedlikehold av alle kommunale bygg med tilhørende plasser med vedlikeholdsplanlegging
  • teknisk tilsyn av kommunens egne boliger
  • salg og innleie/utleie av kommunale bygg og tomter
  • oppfølging av drifts- og serviceavtaler innenfor tjenesteområdet
  • utvikling av eksisterende bygg og eiendommer
  • vedlikehold av plasser og arealer i direkte tilknytning til de kommunale eiendommene

Kontaktpersoner:

Eiendomsjef Thore Helge Larsen

telefon: 33438150  mob: 91771773 mail: thore.helge.larsen@andebu.kommune.no.

 

Fagleder vaktmester Leif Halvorsen

telefon: 33438158 mob:97568872 mail: leif.halvorsen@andebu.kommune.no.

 

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom