BarnehagerI Andebu har vi 6 barnehager som tilsammen gir et variert og godt barnehagetilbud. Det er bygget flere nye barnehager de siste årene, og kommunen har god barnehagedekning.

Daglig åpningstid kl 7 - 17.

Kodal barnehage har åpningstid kl 6.30 - 17 fom 1.august 2014

Alle barnehagene i kommunen har sommerstengt i ukene 28 - 31.

Det vil bli åpent etter påmelding i Kodal barnehage i uke 28 og 31. Påmelding i egen barnehage på skjema som sendes ut litt før påske.

I barnehageportalen får du informasjon om barnehagene, og tilgang til søknadsskjema.

Barnehage er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn i førskolelalder. Barnehagene tilbyr plass for barn fra ca 1 år,  unntaksvis  fra 9 måneders alder.

Barnehagesektoren er organisert som én virksomhet med overordnet ansvar for alle barnehager godkjent av det offentlige:

-  Drift av kommunale barnehager
-  Kommunens oppgaver som barnehagemyndighet
-  Forvaltning av offentlige tilskudd til kommunale og private barnehager

Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn tilhører også virksomhetens ansvarsområde.

Visjon for virksomhet barnehager:

Gla' barndom
tatt på alvor

Virksomhetsplan 2014

 
 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom