BarnehagerI Andebu har vi 1 privat  og 5 kommunale barnehager som tilsammen gir et variert og godt barnehagetilbud.

De fleste kommunale barnehagene har daglig åpningstid kl 7.00 - 17.00.
Kodal barnehage har åpningstid kl 6.30 - 17.00.

Søknadsskjema for plass i barnehage Lenken er tilgjengelig fra 16.12.
(nye Sandefjord kommune)

Søknadsfrist for hovedopptak er 1.mars.

Barnehage er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn i førskolelalder. Barnehagene tilbyr plass for barn fra ca 1 år, unntaksvis  fra 9 måneders alder.

Barnehagesektoren er organisert som én virksomhet med overordnet ansvar for alle barnehager godkjent av det offentlige:

-  Drift av kommunale barnehager
-  Kommunens oppgaver som barnehagemyndighet
-  Forvaltning av offentlige tilskudd til kommunale og private barnehager

Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn tilhører også virksomhetens ansvarsområde.

Visjon for virksomhet barnehager:

                      Gla' barndom
                      tatt på alvor

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom