Politiske utvalgAndebu kommune har en hovedutvalgsstruktur med følgende 2 hovedutvalg:

Hovedutvalget for livsløp og kultur

Hovedutvalget for miljø og plansaker

Alle kommuner har også et kontrollutvalg

  

Det ble i kommunestyrets møte 27.10. valgt en rekke styrer, råd og utvalg for 2016.

Oversikten blir lagt ut så snart vi har den klar.

 

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom