Planer, budsjett og årsmeldingerKommuneplan

Kommuneplan for Andebu kommune 2014 - 2026

Kommuneplan for Andebu kommune 2007 - 2020

Budsjett og økonomiplaner

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

Årsmeldinger

Årsberetning Andebu kommune 2013

 

Andre planer

Kunnskapsdokumentet - fakta om Andebu

Klima- og energiplan for Andebu kommune 2012 - 2016

Boligsosial handlingsplan

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008 - 2011

Trafikksikkerhetsplan for Andebu kommune 2011 - 2014

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
Fylkestinget har vedtatt Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Planen skal legge til rette for vekst i befolkning og arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer. Den skal óg forenkle den kommunale arealplanleggingen gjennom økt forutsigbarhet.

Forslag til planprogram Andebu sentrum 2026
 

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom