KonfirmasjonKONFIRMANT I ANDEBU, KODAL ELLER HØYJORD?Det kan være mange grunner til å bli konfirmant: Fordi du er nysgjerrig på kirka og Gud, fordi du vil ha selskap og gaver, fordi det er tradisjon i familien, fordi du er døpt, fordi vennene dine skal…

Konfirmanttida vil først og fremst gi deg mulighet til å finne ut mer om hva du tror på. Vi håper at du i løpet av året skal få med deg noen positive opplevelser, bli bedre kjent i menigheten din, lære mer om hvem og hva du tror på. Året som konfirmant skal være et år hvor du setter av ekstra tid til å tenke over og studere noen av de viktigste spørsmåla i livet. Det er også et år hvor menigheten vil sette av ekstra tid til å bli kjent med deg, og be for deg.

I løpet av konfirmantåret vil du være med på ulike aktiviteter som:

• Undervisningssamvær med kateket
• Gudstjenester
• Hjemmegrupper – samlinger i mindre grupper
• Aktivitetsgruppe – velg mellom diakoni, sang/musikk, drama, grønn menighet mm
• Helgetur
• Oppgaver i gudstjenesten
• Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Som konfirmant forplikter du deg til å være med på og følge opp de samlingene og aktivitetene som konfirmanttida innebærer. Fra kirkas side forsøker vi å legge til rette for at dere skal få ei best mulig konfirmanttid. Ta gjerne kontakt dersom du har behov for spesiell tilrettelegging. Vi håper at konfirmanttida skal være innholdsrik og noe dere vil ha utbytte av å være med på.

Konfirmanttida er en viktig del av kirkas tilbud om, og ansvar for å gi trosopplæring til medlemmene sine. Dersom du ikke er døpt, er du fortsatt velkommen til å delta i konfirmanttida, men for å delta i konfirmasjonsgudstjenesten må du først bli døpt.

Konfirmasjon betyr bekreftelse. Gud bekrefter det løftet han ga da du blei døpt; at du er hans barn og at han vil være med deg alle dager. I konfirmasjonsgudstjenesten kneler en og en konfirmant på alterringen og blir bedt for. Konfirmasjonsdagen er en festdag for konfirmanten, familien og menigheten. 


Ettersom kirkene våre er nokså små, kan det bli aktuelt å ha to gudstjenester i hver av kirkene dersom det er mange konfirmanter.

Den norske kirke sender hver vår ut ei informasjonsbrosjyre om konfirmasjon til alle ungdommer i det aktuelle alderstrinnet. Det blir dessuten sendt ut lokal informasjon fra hver enkelt menighet med aktuelle datoer, innmeldingsskjema osv. Dersom du ikke har fått tilsendt informasjon og innmeldingsskjema til konfirmasjon i din menighet, kan du kontakte kirkekontoret:

Kateket Vigulf Sollie, tlf: 33 43 82 52  epost: vigulf.sollie@andebu.kommune.no.

Sogneprest Jan Brastein, tlf: 33 43 82 50
Resepsjon, tlf: 33 43 82 53

For mer informasjon om konfirmasjon i Den norske kirke:
www.konfirmant.no
www.kirken.no

 

 

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom