KirkekontoretDaglig leder
Kirkeverge er Jan-Agnar Stålerød som har kontorplass på Andebu herredshus.  Se kontaktinformasjon til høyre.

Kirkekontoret

Kirkekontoret har kontorlokaler på Andebu menighetshus. 

Kontortid:

Tirsdag 09.00 - 16.00
Torsdag 09.00 - 16.00

Kirkekontoret har postadresse Andebu kirkekontor, Bankbakken 6, 3158 Andebu.

Ansatte ved kirkekontoret:

Sokneprest:
Lillian Dittmann 33 43 82 50 / 99 58 07 58. Epost

Kateket: Vigulf Sollie tlf. 33 43 82 52.  Epost

Diakonimedarbeider: Thorild Bonden Hanedalen tlf. 33 43 82 51/99 22 53 33. Epost

Resepsjon / Kontorfullmektig: Reidun Brodersen tlf. 33 43 82 53. Epost

Kantor:  Vigdis Poupart tlf. 924 63 693 Epost

Kirketjener Høyjord og Andebu:  Line Brynjulfsen tlf. 97 97 44 12. 

Kirketjener Kodal:  Kjell Hanedalen tlf. 91 19 07 61. 

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom