KirkenGudstjenester i Andebu, Høyjord og Kodal sokn juli - sept. 2014

Middelalderkirkene

Hvert av de tre sognene i Andebu har egen kirke, alle fra middelalderen.  Stavkirken i Høyjord er den eneste bevarte stavkirken i det sentrale østlandsområdet. Kirken er bygget i tre, tjæret mørk brun og skiller seg fra de øvrige middelalderkirkene som alle er bygget i stein og kalket hvite.

Kirkene var lenge det viktigste møtepunktet mellom lokalbefolkningen og styresmaktene. Her ble kunngjøringer lest opp og her møtte menigmann for første gang prakt i form av prosesjoner, billedkunst og sang. Kirkene har i høy grad vært med på å prege menigmanns liv og levned og knyttet om enn i beskjeden form, våre lokalsamfunn til den store europeiske kulturarven.
Middelalderkirkene har stått som landemerker i over 800 år og danner faktisk grunnlaget for de tre bygdesentraene vi har den dag i dag.

I hovedsognet Andebu ligger den gamle prestegården fra 1700- tallet som er fredet og er bolig for sognepresten.

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom