Om Andebu
Hva betyr Andebu?

I følge bygdebøkene, er den gamle norske form av Andebu Andabu. Siste ledd i ordet er –bu, som betyr «bebodd strøk».

Om første ledd Anda- har det vært gjort flere forklaringsforsøk.
Det er mindre rimelig at det er fra et dyre-, person- eller et elvenavn, som noen har foreslått. En forklaring kan være at det kan ha noe med husformen å gjøre. (Anda- er en form av gammelnorsk som betyr «forstue.»)

Et annet forsøk på forklaring er at Andebu opprinnelig kan ha vært navnet på storgården, som senere ble Andebu prestegård.

 

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom