• Badevannsprøver fra Goksjø og Gallisvannet viser også god kvalitet (14.07.2015)

  På oppfordring har Miljørettet helsevern 6. juli tatt ut ytterligere prøver av 2 badeplasser i Andebu kommune.

 • Kirkeverge/prosjektleder som skal lede sammenslåingsprosessen av fellesrådene er tilsatt (14.07.2015)

  Terje Grevle (59 år) er tilsatt som kirkeverge/prosjektleder i Sandefjord kirkelige fellesråd.

 • God kvalitet på badevannene i Andebu kommune (08.07.2015)

  Miljørettet helsevern har tatt nye badevannsprøver den 29.6.15 i vannet utenfor badestrendene Kleivern, Askjemvannet og ved Stålerødvannet.

 • Ledig driftsavtale for fysioterapeut (08.07.2015)
 • Ledig stilling som flyktningkonsulent i Andebu kommune (08.07.2015)
 • Bygge uten å søke (02.07.2015)
 • Behandling - Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Andebu sentrum,Sentrumsjordet (29.06.2015)

  Behandling - Offentlig ettersyn –detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

  I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10/§ 12.11 vedtok Hovedutvalget for miljø og plansaker i møte 19.05.2015 sak 025/15, å legge nevnte planforslag m/bestemmelser ut til offentlig ettersyn, sammen med områderegulering for Andebu sentrum. Planene ble lagt ut den 1. juni 2015, med frist for merknader den 31. juli 2015.

  Områderegulering for Andebu sentrum er senere trukket tilbake fra høring og offentlig ettersyn.

  I juni har det vært en dialog med Statens vegvesen for å drøfte en bedre løsning på avkjøring til parkeringsplassene ved herredshuset og til planlagte omsorgsboliger og til skolene. Vegvesenet ønsker å skille avkjøring til ny bussholdeplass og til parkering/omsorgsboliger/skoler, og det er nå foreslått å benytte eksisterende avkjøring til parkeringsplassene til herredshuset som også blir avkjøring til skolene og omsorgsboligene.

   

  Ved utsendelse av detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet, og områderegulering for Andebu sentrum ble det utarbeidet en felles planbeskrivelse for de to planene. Etter som plan for områderegulering for Andebu sentrum er trukket tilbake, så er det nå utarbeidet en egen planbeskrivelse for detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet.

   For mer detaljer se vedlegg under.

   

  Frist for å komme merknader til planforslaget er endret til 10.08.2015

  VEDLEGG 1

  VEDLEGG2

  VEDLEGG3

  VEDLEGG4

   

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom