Nyheter


 • Eldres dag 1. oktober (28.09.2016)

  Lørdag 1. oktober feirer vi Eldres dag i atriet på Andebu sykehjem kl. 13. Det blir servert lapskaus, kaffe, kaker og frukt. Det blir underholdning. Alle er velkommen! Arr. Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede.

 • TV-aksjonen 23. oktober (27.09.2016)

  Søndag 23. oktober samles Norge til årets viktigste søndagstur som er TV-aksjonen 2016.  Inntektene i år går til Røde Kors som samler inn penger til å gi livsviktig hjelp til ofre for krig og sult i ni land hvor sivilbefolkningen i mange år har lidd under krig og konflikt.

 • Politiske møter i september/oktober (21.09.2016)

  Da er det klart for den nest siste møterunden i Andebu kommunes historie!  Møterunde 8 starter med utvalgsmøter onsdag 21.9. og avsluttes med kommunestyrets møte 12.10.  Konstituerende kommunestyremøte for nye Sandefjord er 19.10. 

   

 • Ledig vikariat som spesialpedagog i Gravdal barnehage (20.09.2016)
 • Informasjon om CWD (19.09.2016)
 • Hva mener innbyggerne om lokaldemokratiet? (09.09.2016)

  For å få kunnskap om hva innbyggerne i Stokke, Andebu og Sandefjord mener om lokaldemokratiet, ønsker politikerne å undersøke dette. I samarbeid med KS , Kommuneforlaget og Norsk Gallup har derfor Fellesnemda besluttet at det i løpet av september 2016 skal foretas en lokaldemokratiundersøkelse i hver av de tre kommunene.

 • Høring: Forskrift vann- og avløpsgebyrer (07.09.2016)
 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom