Nyheter


 • Mulig terrortrussel mot Norge (25.07.2014)

  Justisministeren, PST og Politiet har informert om og iverksatt tiltak i forbindelse med en mulig terrortrussel mot Norge. Myndighetene har ikke kommet med noen konkrete anbefalinger til befolkningen hverken når det gjelder kollektivtransport, opphold på offentlige plasser eller lignende.

   

  Følg de råd som gis fra sentrale myndigheter og politiet.

   

  Kommunens kriseledelse har til enhver tid beredskapsvakt og vil ivareta en krisesituasjon i henhold til gjeldende beredskapsrutiner.

   

  NB: Ved behov for hjelp ring politi 02800 de vil formidle kontakt med kommunens kriseledelse. For mer informasjon se www.kriseinfo.no

   

   

  Andebu 25.7.2014

   

   

  Bjarne Sommerstad

  ordfører

 • Omvisning i Høyjord stavkirke (17.07.2014)

  I tidsrommet 1. juli til 31. juli er Høyjord stavkirke åpen for omvisning.

 • Oppstart av skoleåret for Andebu kulturskole (15.07.2014)

  Det blir oppstart av Andebu kulturskole med foreldremøte i kantina på -Andebu herredshus torsdag 21/8 kl 1800.

 • Leie av skolelokaler 2014/2015 (15.07.2014)

  Lag, organisasjoner, etc. som ønsker å leie skolelokaler og svømmehall skoleåret 2014/2015, må sende søknad til de respektive skolene innen 31. august.

 • Søknad om spillemidler 2014/2015 (15.07.2014)

  Frist 15.okt. for varsling til kommunen om aktuelle prosjekter.

 • Skolestart i Andebu kommune (15.07.2014)

  Under forutsetning av at Andebu kommune ikke blir tatt ut i streik, starter skolene i kommunen som oppgitt nedenfor.
  Følg med på kommunens hjemmesider om evt. streik og endring av skolestart.

 • Andebu kommune søker ny rådmann (10.07.2014)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »
 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom