Nyheter


 • Konstituerende kommunestyremøte i nye Sandefjord kommune onsdag 19.10. (05.10.2016)

  Onsdag 19. oktober avholdes det konstituerende kommunestyremøte i nye Sandefjord kommune kl. 18 i bystyresalen i Sandefjord rådhus. 

 • Hendelse i Høyjord barnehage fredag 30. september (01.10.2016)

  Det har vært en hendelse i Høyjord barnehage der et av barna i barnehagen måtte ha øyeblikkelig hjelp.

 • TV-aksjonen 23. oktober (27.09.2016)

  Søndag 23. oktober samles Norge til årets viktigste søndagstur som er TV-aksjonen 2016.  Inntektene i år går til Røde Kors som samler inn penger til å gi livsviktig hjelp til ofre for krig og sult i ni land hvor sivilbefolkningen i mange år har lidd under krig og konflikt.

 • Politiske møter i september/oktober (21.09.2016)

  Da er det klart for den nest siste møterunden i Andebu kommunes historie!  Møterunde 8 starter med utvalgsmøter onsdag 21.9. og avsluttes med kommunestyrets møte 12.10.  Konstituerende kommunestyremøte for nye Sandefjord er 19.10. 

   

 • Informasjon om CWD (19.09.2016)
 • Hva mener innbyggerne om lokaldemokratiet? (09.09.2016)

  For å få kunnskap om hva innbyggerne i Stokke, Andebu og Sandefjord mener om lokaldemokratiet, ønsker politikerne å undersøke dette. I samarbeid med KS , Kommuneforlaget og Norsk Gallup har derfor Fellesnemda besluttet at det i løpet av september 2016 skal foretas en lokaldemokratiundersøkelse i hver av de tre kommunene.

 • Tom Cato Abrahamsen fikk kulturprisen for 2016 (31.08.2016)

  Andebu kommunes kulturpris for 2016 ble delt ut lørdag 27. august for et stort publikum under Hælja Hime.  Tom Cato Abrahamsen trodde selv at han skulle dele ut blomster til prisvinneren.

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom