Nyheter


 • Ny rådmann ansatt (26.08.2015)

  Gudrun Haabeth Grindaker (f. 1956) er ansatt som ny prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord kommune.

 • Politiske møter i august/september (26.08.2015)

  Møterunde nr 5 for 2015 er i gang.  Det har allerede vært holdt møter i hovedutvalgene, formannskapet skal ha sitt møte 1.9. og kommunestyret har møte 8.9.

 • Rullering av kommuneplanens arealdel 2014 - 2026 (25.08.2015)

  Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2026 legges ut til offentlig ettersyn.  Kommuneplanutvalget har i møte den 16.06.2015 vedtatt å legge forslag til ovennevnte arealplan ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14.

 • Nærmiljø på dagsorden (25.08.2015)

  Rundt 16 lag og foreninger var representert mandag 24.8. på Andebu skytterhus da nærmiljøutvalgmodeller i nye Sandefjord kommune ble diskutert.

 • Informasjonsmøte om nærdemokratiordning i nye Sandefjord kommune (19.08.2015)

  Ønsker dere informasjon om, og å være med på å bidra til et sterkt nærdemokrati i nye Sandefjord kommune, bør dere møte opp på følgende steder:

 • Informasjon om Kommuneplanens arealdel 2014-2026 (13.08.2015)

  Kommuneplanutvalget vedtok i møte den 16.06. 2015 å legge forslag til kommuneplanens arealdel  ut på høring. Ønsker du å vite mer om hva som skjer i Andebu, Kodal eller Høyjord ?

 • Bygge uten å søke (11.08.2015)
 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom