Nyheter


 • Tom Cato Abrahamsen fikk kulturprisen for 2016 (31.08.2016)

  Andebu kommunes kulturpris for 2016 ble delt ut lørdag 27. oktober for et stort publikum under Hælja Hime.  Tom Cato Abrahamsen trodde selv at han skulle dele ut blomster til prisvinneren.

 • Søknad om spillemidler 2016/2017 (09.08.2016)

  Frist 15. oktober for varsling til kommunen om aktuelle prosjekter.

 • Skolestart (09.08.2016)

  Skolene starter opp mandag 15. august til følgende tider:

 • Resultat av badevannprøver (07.07.2016)

  Miljørettet helsevern har tatt prøver av badevannene i Andebu, Stålerødvannet, Kleivern og Askjemvannet 4. juli i år.  Prøvene viser at vannkvaliteten fortsatt er god i alle de tre badevannene i kommunen.

 • Omvisning i Høyjord stavkirke i sommer (22.06.2016)

  Mange ønsker å besøke Vestfolds eneste stavkirke som ligger i Høyjord i Andebu kommune.  Kirken er åpen for omvisning i juli og ellers etter avtale med kirketjener.

 • Reguleringsplan for øvre Hoksrød - vedtatt mindre endring (08.06.2016)

  Hovedutvalget for miljø og plansaker i Andebu kommune har i møte 01.06.2016, sak 28/16 vedtatt mindre endring av reguleringsplan med bestemmelser for Øvre Hoksrød. Hensikten med endringen er å legge til rette for å oppføre leilighetsbygg.

 • Nærdemokratiordningen for nye Sandefjord er ute på høring (03.06.2016)

  Fellesnemnda har vedtatt at nærdemokratiordningen i nye Sandefjord skal sendes ut på høring til de allerede eksisterende nærmiljøutvalgene, FAUene og frivillige lag og foreninger i Sandefjord, Andebu og Stokke kommune. 
  Høringsfrist er satt til 1.7.16.

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom